Velkommen

I 2002 blev NeuroVision dannet af mig med aktiviteter, som i samarbejde med kunderne, kan understøttes af et eller flere slogan:

  • legende let læring
  • ledelse i lyst og harmoni
  • samarbejdsglæde og begejstring
  • innovationskraft gennem synergi og flow

Erhvervserfaring.

Jeg har arbejdet 8 år som konsulent og leder hos Inter-Lego A/S, og i 10 år som chef eller direktør i Thrige Titan A/S, Dampa A/S, og ABB I.C.Møller A/S. Herefter har jeg 8 års undervisnings- og konsulenterfaring fra Tietgen-skolen i Odense, hvor jeg var lektor og har undervist på akademi og diplomniveau i Strategi og organisationsudvikling, Human Ressources, Strategisk kompetenceudvikling, Innovationsprocesser i agile organisationer, ledelses- og lederskabsudvikling, samt kreativitet i koncept- og ideudvikling.